NL - De Fx-92B wetenschappelijke rekenmachine Spéciale Collège is instelbaar in het Frans, het Nederlands en het Engels en werd ontwikkeld om leerlingen van de 1e, 2e en 3e graad van het middelbaar onderwijs te begeleiden.
LCD-scherm met hoge resolutie voor vlottere weergave van de tekens - Aanmaak van QR-codes - Basisberekeningen: +,-,x,:,%, Euclidisch delen, rekenen met breuken - Functie calc: deze functie maakt het mogelijk om interactieve berekening te doen en eenvoudige lineaire programma's te schrijven - 9 geheugens - Controle van gelijkheden/ongelijkheden - Berekenen van onderlinge verhoudingen - Statistiek met 1 variabele - Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen - Lineaire regressie - Functiewaardentabel.

ONDERWIJS : link naar aanbiedingen : FX92/ONDERWIJS

FR - Paramétrable en français, néerlandais et anglais, la calculatrice scientifique Fx-92B Spéciale Collège
a été conçue pour accompagner les élèves des 1er, 2e, et 3e degrés de l?enseignement secondaire.
Ecran LCD haute résolution pour un affichage plus fluide des caractères - Génération de codes QR - Calculs de base:= +,-,x,/,%, division Euclidienne, calculs sur les fractions - Fonction calc: permet de réaliser des calculs interactifs en chaîne et de s'initier à une programmation de type linéaire
9 mémoires - Vérification d'égalités / inégalités - Calcul de proportionnalité - Statistique à 1 variable - Résolution de systèmes de linéaires - Régressions linéaire - Tableaux de valeurs

ENSEIGNEMENT : link vers les actions spéciales : FX92/ENSEIGNEMENT


CASIO - Scient. calculator fx92 spe college new (Belgian version)

  • Brand: CASIO
  • Product Code: FX92BSPECOL-S-EH
  • Availability: 5 to 7 Days - jours - dagen
  • 24.71€

  • Ex Tax: 24.71€

  • 20 or more 17.58€
  • 40 or more 16.92€
  • 200 or more 16.48€